Digitalizacija Skijališta Srbije

Klijent: Skijališta Srbije

Kategorija: Digitalizacija

Vreme: Novembar 2020.

Sarađujući kao partner sa Skijalištima Srbije uspeli smo da za dva meseca u potpunosti digitalizujemo putovanje potrošača od online naručivanja karata preko plaćanja pa sve do preuzimanja na specijalizovanim pick up boksovima.

Tim Estuar Solutions-a je preuzeo potpunu odgovornost za razvoj projekta, poslovne analize, razvoja softvera, dizajn UI/UX (korisničkog iskustva i interfejsa) kao i razvojne operacije u okviru ovog projekta.

Posetite sajt

Sarađujući kao partner sa Skijalištima Srbije uspeli smo da za dva meseca u potpunosti digitalizujemo putovanje potrošača od online naručivanja karata preko plaćanja pa sve do preuzimanja na specijalizovanim pick up boksovima.

Tim Estuar Solutions-a je preuzeo potpunu odgovornost za razvoj projekta, poslovne analize, razvoja softvera, dizajn UI/UX (korisničkog iskustva i interfejsa) kao i razvojne operacije u okviru ovog projekta.

Naš klijent je bio veoma zadovoljan rezultatima, a kao rezultat blagovremeno isporučenog rešenja visokog kvaliteta (100% dostupno od novembra 2020.), Estuar Solutions-u je dalje povereno unapređivanje rešenja i operativa u proizvodnji.

Ovo je živi projekat koji omogućava Skijalištima Srbije da postigne specigične poslovne rezultate, a na unapređenju konstantno sarađujemo.